EVENEMENTS AUTOMOBILEs
Rallies | Travels | Corporate

Ardenne roads 2022

Algemene voorwaarden

1. Data
De online inschrijvingen gaan van start vanaf 01 november 2021 en worden afgesloten op 01 juni 2022.

2. Deelnamekosten
De deelnamekosten worden bepaald in het deelnamebulletin, rekening houdend met de vaste kosten, de keuze van het logies en de eventuele opties. De deelnamekosten – uitgezonderd opties en hotel – bedragen 2050 €/wagen.

3. Facturatievoorwaarde
Elke aanvraag tot deelname zal het voorwerp uitmaken van een factuur waarop, naar keuze, de gegevens vermeld worden van de piloot, van de navigator of van een bedrijf, zoals aangegeven door de bemanning in de online aanvraag tot deelname.

De factuur zal uitgaan van:
Trajectoire point be SRL
rue des Cotillages 12 – 4500 Huy
BE0831.944.155

4. Voorschot en saldo
Voorschot
De inschrijving komt enkel na betaling van het voorschot in aanmerking. Vanaf 1 mei 2022 moeten alle uitgereikte facturen volledig worden betaald.

Saldo
De vergoeding is verschuldigd volgens de voorwaarden vermeld op de factuur van het deelnamebedrag. Het moet uiterlijk op 10 juni 2022 worden vereffend.

Bankgegevens
CBC Banque – Trajectoire Point Be SRL.
IBAN: BE85 7420 2164 6606,
BIC: CREGBEBB
Communicatie: zie gestructureerd nummer op de factuur.

5. Annulering/terugbetaling
Voor elke officieel ingediende aanvraag, zal 150 € exclusief administratiekosten zijn verschuldigd aan de organisatie en in mindering worden gebracht op de uiteindelijke vergoeding en niet overdraagbaar zijn op een andere dienst.

De vergoeding wordt tot 75% van het geïnde honorarium terugbetaald als de concurrent zich voor 10 juni 2022 schriftelijk terugtrekt.

  • Na deze datum worden geen terugbetalingen meer gedaan.
  • Bijzondere gevallen kunnen echter wel door het organisatiecomité worden onderzocht.

Elke uitgeschreven factuur zal beschouwd worden als verschuldigd. Als er sprake zou zijn van een annulering vóór de niet-betaling van de factuur, blijft deze betaalbaar volgens bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

In het geval van geschil zal het dossier toevertrouwd worden aan onze juridische dienst en zullen de kosten voor het innen van de schuldvordering ten laste van de deelnemer worden gebracht.

6. Overmacht
Er zal overigens geen enkel bedrag terugbetaald worden in het geval van annulering vanwege een oorzaak buiten de wil van de organisator om.

Om de partijen niet te benadelen, zal de organisator de facturen toewijzen aan de editie van jaar n+1 of n+2.

conntact trajectoire

Onze kantoren

Het Hoofdkantoor

12 Rue des Cotillages, 4500 Huy, Belgique
TVA BE0831 944 155

Office

La Grand Poste 19 Quai sur Meuse, 4000 Liège

Neem contact op

Management

Jean-François DEVILLERS
jf.devillers@trajectoire.be
+32 474 660 144

Administration

Monika LUDWIGS
administration@trajectoire.be
+32 479 204 360

Sales and Marketing

Martin LOBET
marketing@trajectoire.be
+32 478 514 906

Sport

Eric CHAPA
eric.chapa@trajectoire.be
+32 475 890 163