Douze heures de huy

Classic Edition • GT & Electric Edition

Inschrijvingsformulier
dags
uren
minuten
seconden

Inschrijvingsformulier

VOORDAT U HET FORMULIER INVULT

De online aanmeldingsproces verzekert u een snelle, eenvoudige en veilige inschrijving. Advies: voordat u de velden invult gelieve alle gevraagde documenten met de nodige informatie te verzamelen.

ALLEEN ONLINE BETALING

Om uw deelname te bevestigen, moet u de betaling rechtstreeks online doen.
Een officieel ontvangstbewijs zal u per e-mail worden toegestuurd

Hulp nodig?
administration@trajectoire.be

Gelieve uw taal te bevestigen:

de rally kiezen
Piloot
Copiloot
VOERTUIG
KOSTEN & betaling
DEELNEMENKOSTEN: 245€
DEELNEMENKOSTEN: 375€

In overeenstemming met de op 25 mei 2018 in voege getreden AVG/GDPR worden de over u ingezamelde gegevens enkel verwerkt ten behoeve van Trajectoire BVBA. Contactpersoon: Jean-François Devillers,, media@trajectoire.be, +32 474 660 144. Die gegevens zijn enkel bestemd voor het team van Trajectoire BVBA. U hebt recht op inzage, verbetering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en u kunt vragen dat ze worden gewist of dat de verwerking ervan wordt beperkt. U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en hebt het recht uw toestemming op eender welk moment in te trekken; u kunt zich daartoe wenden tot Trajectoire BVBA. U kunt klacht indienen bij een controleautoriteit.