EVENEMENTS AUTOMOBILEs
Rallies | Travels | Corporate

Douze heures de huy

Classic Edition • GT & Electric Edition

Inschrijvingsformulier
dags
uren
minuten
seconden

Inschrijvingsformulier

VOORDAT U HET FORMULIER INVULT

De online aanmeldingsproces verzekert u een snelle, eenvoudige en veilige inschrijving. Advies: voordat u de velden invult gelieve alle gevraagde documenten met de nodige informatie te verzamelen.

ALLEEN ONLINE BETALING

Om uw deelname te bevestigen, moet u de betaling rechtstreeks online doen.
Een officieel ontvangstbewijs zal u per e-mail worden toegestuurd

Hulp nodig?
administration@trajectoire.be

Gelieve uw taal te bevestigen:

de rally kiezen
Piloot
Copiloot
VOERTUIG
KOSTEN & betaling
DEELNEMENKOSTEN: 245€
DEELNEMENKOSTEN: 375€

In overeenstemming met de op 25 mei 2018 in voege getreden AVG/GDPR worden de over u ingezamelde gegevens enkel verwerkt ten behoeve van Trajectoire BVBA. Contactpersoon: Jean-François Devillers,, media@trajectoire.be, +32 474 660 144. Die gegevens zijn enkel bestemd voor het team van Trajectoire BVBA. U hebt recht op inzage, verbetering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en u kunt vragen dat ze worden gewist of dat de verwerking ervan wordt beperkt. U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en hebt het recht uw toestemming op eender welk moment in te trekken; u kunt zich daartoe wenden tot Trajectoire BVBA. U kunt klacht indienen bij een controleautoriteit.

conntact trajectoire

Onze kantoren

Het Hoofdkantoor

12 Rue des Cotillages, 4500 Huy, Belgique
TVA BE0831 944 155

Office

La Grand Poste 19 Quai sur Meuse, 4000 Liège

Neem contact op

Management

Jean-François DEVILLERS
jf.devillers@trajectoire.be
+32 474 660 144

Administration

Monika LUDWIGS
administration@trajectoire.be
+32 479 204 360

Sales and Marketing

Martin LOBET
marketing@trajectoire.be
+32 478 514 906

Sport

Eric CHAPA
eric.chapa@trajectoire.be
+32 475 890 163